این مدل ساعت مدل دیگه خیلی عجیبه اگر کسی تونست ساعت فعلی رو اعلام کنه واقعا مخه از طریق نظرات نظرتون رو در مورد این ساعت زیبا بگذارید

http://bestwatchreport.com/attachment.php?attachmentid=79&d=1261584224